Czy dziecko może poddać się operacji chrapania?

Czy dziecko może poddać się operacji chrapania?

U dziecka z problemem chrapania należy rozważyć dobrze skonstruowany plan leczenia. Leczenie to powinno koncentrować się na optymalizacji stosunku ryzyka do korzyści i zapadalności górnych dróg oddechowych. Jednakże, aby osiągnąć te cele, należy jeszcze wykonać wiele pracy.

UPPP

Operacja chrapania UPPP jest popularną procedurą, która może pomóc dzieciom z bezdechem sennym i chrapaniem. Operacja polega na umieszczeniu małych prętów poliestrowych w podniebieniu miękkim górnych dróg oddechowych – cytat ten został zaczerpnięty ze strony pieknafigura-blogjulii.pl. Pręty, które mają około 18 milimetrów długości i 1,5 milimetra średnicy, usztywniają tkanki wokół nich i w ten sposób zapobiegają chrapaniu. Zabieg UPPP jest podobny do zabiegu filarowego, ale polega na usunięciu tkanek miękkich w górnej i tylnej części gardła.

Istnieją pewne zagrożenia i skutki uboczne UPPP, w tym ból gardła, obrzęk, zakażenie i krwawienie. Niektórzy ludzie mogą również doświadczyć zmian w głosie i trudności w połykaniu. Inni mogą odczuwać senność po zabiegu i mogą wymagać zastosowania aparatu CPAP. Pacjenci powinni przedyskutować ryzyko i korzyści związane z operacją ze swoim lekarzem przed podjęciem decyzji o pójściu pod nóż.

Procedura UPPP jest zwykle wykonywana u dzieci, które nie są w stanie nosić maszyny CPAP. Procedura ta usuwa nadmiar tkanki podniebienia miękkiego, aby otworzyć drogę oddechową. Pozostała tkanka podniebienia miękkiego jest z czasem usztywniona, co pomaga zminimalizować drgania tkanek. Ten zabieg może być połączony ze zmianą stylu życia, aby pomóc dziecku z chrapaniem.

Dzieci, które chrapią z powodu obturacyjnego bezdechu sennego, mogą odnieść korzyści z tego zabiegu. Zabieg ten nie jest lekarstwem na to zaburzenie, ale może pomóc w zmniejszeniu chrapania. Istnieje kilka różnych rodzajów operacji pomagających dzieciom z chrapaniem.

MMA

W jednym z badań oceniono wyniki MMA dla operacji chrapania na małej liczbie pacjentów. Po zabiegu ogólne nasilenie chrapania zmniejszyło się o około 20%, a pacjenci zgłaszali mniejszą liczbę dni, w których mieli problemy z utrzymaniem snu. Ogólna satysfakcja tych pacjentów z wyników była wysoka i 71% poleciłoby zabieg innym. Pacjenci stwierdzili również, że zabieg MMA pozostawił im satysfakcjonujący wygląd twarzy.

MMA w chirurgii chrapania to rodzaj chirurgii szkieletowej twarzy, która przesuwa szczękę do przodu, aby otworzyć drogi oddechowe. Podczas tej operacji wykonuje się nacięcia wewnątrz ust, policzków i podniebienia miękkiego. Nacięcia te są jednak ukryte i nie są zauważalne. Podstawową przyczyną chrapania jest niedrożność dróg oddechowych do płuc spowodowana drganiem podniebienia miękkiego. Powstała w ten sposób blokada powietrza powoduje chrapanie, które może powodować senność w ciągu dnia. Do innych powikłań tego zabiegu należą zaburzenia poznawcze i częste wybudzenia ze snu.

Chociaż MMA do operacji chrapania jest skutecznym sposobem leczenia bezdechu sennego, nie jest odpowiedni dla każdego. Jest to skomplikowana operacja, która wymaga dłuższego czasu rekonwalescencji niż inne rodzaje operacji. Pacjenci powinni być świadomi ryzyka przed poddaniem się jej.

Po zabiegu pacjenci przeszli ocenę CBCT oraz oceny polisomnograficzne. Pooperacyjne oceny polisomnograficzne wykonywano również sześć i 12 miesięcy po zabiegu. Pacjenci, którzy wcześniej przeszli operację OSA w innej instytucji, nie zostali włączeni do tego badania. Zrobiono to ze względów logistycznych.

MMA jest skuteczną metodą leczenia pacjentów z ciężkim OSA i może prowadzić do wyleczenia tego schorzenia na całe życie. Jednak zabieg ten jest inwazyjny i może znacząco zmienić wygląd pacjenta. Jest to powód, dla którego wielu pacjentów obawia się poddania zabiegowi. Jednakże, jeśli operacja zostanie przeprowadzona prawidłowo, może znacznie poprawić jakość życia pacjenta.

MMA powoduje dławienie

Jeśli masz problemy z chrapaniem, możesz rozważyć operację Maxillomandibular Advancement (MMA). Zabieg ten jest często wykonywany przez doktorów Fussella i Elfara. Autorzy książki Peripheral Nerve Trauma: An Overview of the Surgical Process for Snoring and Other Sleep Disorders zauważają, że zabieg ten powinien być bezpieczny i skuteczny.

MMA powoduje problemy behawioralne

W jednym z badań odnotowano, że MMA powoduje problemy behawioralne u pacjentów z OSA. Chociaż MMA nie udało się silnie obniżyć wskaźnika AHI, pacjenci zgłaszali, że mniej chrapali i zgłaszali mniejszą estetykę twarzy. Wyniki były kontrowersyjne i uzasadniają dalsze badania. Niemniej jednak wyniki tego badania sugerują, że MMA może być opcją w leczeniu OSA.

Badanie przeprowadzono w Centrum Medycznym Uniwersytetu Amsterdamskiego, a jego wytyczne i procedury zostały zatwierdzone przez instytucjonalną komisję ds. przeglądu etyki medycznej. Wszyscy uczestnicy badania uzyskali pisemną świadomą zgodę i otrzymali szczegółowe wyjaśnienie procedur badania. W badaniu przestrzegano Deklaracji Helsińskiej. Autorzy dziękują wszystkim uczestnikom za udział w badaniu.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *